reklam
Tıbbi Genetik

Charcot-Marie-Tooth (CMT) Hastalığı Nedir?

CMT hastalığı olarak da bilinen Charcot-Marie-Tooth hastalığı, ayaklarınızın, bacaklarınızın, kollarınızın ve ellerin kaslarında sorunlara neden nörolojik bir durumdur. Henüz bir tedavisi olmamasına rağmen, bu genetik hastalık sahibi insanlar semptomlarını yönetmeye yardımcı olmak için çeşitli tedaviler ve stratejiler kullanabilir. Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Charcot-Marie-Tooth hastalığı nedir?

Kısaca CMT olarak da bilimem Charcot-Marie-Tooth hastalığı, sinir hasarına neden olan genetik bozuklukların bir grubudur. Bu hasar çoğunlukla kollarda ve bacaklarda (periferik sinirler) meydana gelir. CMT hastalığına kalıtsal motor ve duyusal nöropati de denir.

CMT hastalığı daha küçük, daha zayıf kaslara neden olur. Ayrıca duyu kaybı ve kas kasılmaları ve yürüme güçlüğü de belirtileri arasında yaşanabilir. Çekiç parmakları ve yüksek kemerler gibi ayak deformiteleri de yaygındır. Semptomlar genellikle ayaklarda ve bacaklarda başlar, ancak sonunda elleri ve kolları da etkileyebilir.

CMT hastalığının belirtileri tipik olarak ergenlik veya erken yetişkinlikte görülür, ancak orta yaşta da gelişebilir.

Charcot-Marie-Tooth hastalığı nedenleri

Bir sinir hücresi, hücrenin akson adı verilen uzun ve ince bir kısmına elektrik sinyalleri göndererek uzak hedeflere bilgi iletir. Bu elektrik sinyallerinin gitme hızını arttırmak için akson, Schwann hücresi adı verilen başka bir hücre tipi tarafından üretilen miyelin tarafından yalıtılır.

Miyelin aksonun etrafında bir jöle rulo kek gibi bükülür ve elektrik sinyallerinin kaybını önler. Sağlam bir akson ve miyelin kılıfı olmadan, periferik sinir hücreleri hedef kasları aktive edemez veya duyu bilgisini uzuvlardan beyne geri aktaramaz.

Charcot-Marie-Tooth hastalığına, periferik sinir aksonunun veya miyelin kılıfının yapısında ve fonksiyonunda rol oynayan proteinler üreten genlerdeki mutasyonlar neden olur. Farklı proteinler Charcot-Marie-Tooth hastalığının farklı formlarında anormal olmasına rağmen, tüm mutasyonlar periferik sinirlerin normal işlevini etkiler.

Sonuç olarak, bu sinirler yavaşça dejenere olur ve uzak hedefleri ile iletişim kurma yeteneğini kaybeder. Motor sinirlerin dejenerasyonu, ekstremitelerde (kollar, bacaklar, eller veya ayaklar) kas güçsüzlüğü ve atrofi ile sonuçlanır ve bazı durumlarda duyu sinirlerinin dejenerasyonu, ısı, soğuk ve ağrı hissetme yeteneğinin azalmasına neden olur.

Charcot-Marie-Tooth hastalığındaki gen mutasyonları genellikle kalıtsaldır. Her birimizde normalde her genin iki kopyası vardır, her biri bir ebeveynden miras alınır. Bazı CMT formları otozomal dominant bir şekilde kalıtsaldır, bu da hastalığa neden olmak için anormal genin sadece bir kopyasına ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

Diğer Charcot-Marie-Tooth formları otozomal resesif bir şekilde kalıtsaldır, yani anormal genin her iki kopyasının da hastalığa neden olması gerekir. Yine de diğer CMT formları X kromozomuna bağlı bir şekilde kalıtsaldır, bu da anormal genin X kromozomu üzerinde bulunduğu anlamına gelir. X ve Y kromozomları bireyin cinsiyetini belirler. İki X kromozomu olan bireyler kadındır ve bir X ve bir Y kromozomu olan bireyler erkektir.

Nadir durumlarda, Charcot-Marie-Tooth hastalığına neden olan gen mutasyonu, bireyin genetik materyalinde kendiliğinden meydana gelen ve aileden geçmemiş yeni bir mutasyondur.

Charcot-Marie-Tooth hastalığı türleri

Charcot-Marie-Tooth hastalığı türleri

CMT1, CMT2, CMT3, CMT4 ve CMTX dahil olmak üzere birçok CMT hastalığı formu vardır.

CMT1 türü

Miyelin kılıfındaki anormalliklerin neden olduğu CMT1’in üç ana tipi vardır.

CMT1A, periferal miyelin proteini-22 (PMP-22) üretmek için talimatları taşıyan kromozom 17 üzerindeki genin tekrarlanmasından kaynaklanan otozomal dominant bir hastalıktır. PMP-22 proteini, miyelin kılıfının kritik bir bileşenidir. Bu genin aşırı ekspresyonu, miyelin kılıfının yapısının ve fonksiyonunun anormal olmasına neden olur. Hastalar ergenlik döneminde başlayan alt bacak kaslarının zayıflığı ve atrofisi yaşarlar; daha sonra ellerde güçsüzlük ve duyu kaybı yaşarlar.

CMT1B miyelin kılıfının başka bir kritik bileşeni olan miyelin proteini sıfırını (P0) üretme talimatlarını taşıyan gendeki mutasyonların neden olduğu otozomal dominant bir hastalıktır. Bu mutasyonların çoğu nokta mutasyonlarıdır, yani DNA genetik kodunun sadece bir harfinde bir hata oluşur. Bilim insanları bugüne kadar P0 geninde 120’den fazla farklı nokta mutasyonu tespit ettiler. P0’daki anormalliklerin bir sonucu olarak, CMT1B, CMT1A’da bulunanlara benzer semptomlar üretir. CMT1A’da bulunanlara benzer semptomlara sahip olan daha az yaygın olan CMT1C, CMT1D ve CMT1E, sırasıyla LITAF, EGR2 ve NEFL genlerindeki mutasyonlardan kaynaklanır.

CMT2 türü

CMT2, miyelin kılıfı yerine periferik sinir hücresinin aksonundaki anormalliklerden kaynaklanır. CMT1’den daha az yaygındır. CMT’nin en yaygın aksonal formu olan CMT2A‘ya, mitokondriyal füzyonla ilişkili bir protein olan Mitofusin 2’deki mutasyonlar neden olur. CMT2A, kinesin ailesi üyesi 1B-beta proteinini kodlayan gendeki mutasyonlara da bağlanmıştır. Kinesinler, materyallerin hücre boyunca taşınmasına güç sağlamak için motor görevi gören proteinlerdir. CMT2’nin daha az yaygın olan diğer formları yakın zamanda tanımlanmıştır ve çeşitli genlerle ilişkilidir.

CMT3 türü

CMT3 veya Dejerine-Sottas hastalığı bebeklik döneminde başlayan ciddi bir demiyelinizan nöropatidir. Bebeklerde ciddi kas atrofisi, halsizlik ve duyusal problemler vardır. Bu nadir bozukluğa P0 genindeki spesifik bir nokta mutasyonu veya PMP-22 genindeki bir nokta mutasyonu neden olabilir.

CMT4 türü

CMT4 otozomal resesif demiyelinizan motor ve duyusal nöropatilerin farklı alt tiplerini içerir. Her nöropati alt tipine farklı bir genetik mutasyon neden olur, belirli bir etnik popülasyonu etkileyebilir ve farklı fizyolojik veya klinik özellikler ortaya çıkabilir. CMT4’lü bireyler genellikle çocukluk çağında bacak güçsüzlüğü belirtileri geliştirir ve ergenlik döneminde yürüyemeyebilirler.

CMTX türü

CMTX, X kromozomu üzerindeki connexin -32 genindeki bir nokta mutasyonu ile oluşur. Connexin-32 proteini, miyelin kılıfının tek bir segmentini oluşturan sinir aksonlarının etrafına sarılan Schwann hücrelerinde eksprese edilir. Bu protein, akson ile Schwann hücresi iletişiminde rol oynayabilir. Mutasyona uğramış bir geni annelerinden miras alan erkekler, geç çocukluk veya ergenlik döneminde başlayan hastalığın orta ila şiddetli semptomlarını gösterir (erkeklerin babalarından miras alan Y kromozomunun konneksin-32 geni yoktur). Mutasyona uğramış bir geni bir ebeveynden ve bir normal geni diğer ebeveynden devralan kızlar ergenlik döneminde veya sonrasında hafif semptomlar geliştirebilir veya hastalığın semptomlarını hiç geliştirmeyebilir.

Charcot-Marie-Tooth hastalığı belirtileri

Charcot-Marie-Tooth hastalığı nöropatisi hem motor hem de duyusal sinirleri etkiler. (Motor sinirler, kasların konuşma, yürüme, nefes alma ve yutma gibi gönüllü kas aktivitesini kasıp kontrol etmesine neden olur.) Tipik bir özellik, ayak ve alt bacak kaslarının zayıflığını içerir, bu da ayak düşmesine ve yüksek basamaklı yürüyüşe neden olabilir.

Yüksek kemerler ve çekiç ayakları (ayak parmağının orta ekleminin yukarı doğru büküldüğü bir durum) gibi ayak deformiteleri de ayaklardaki küçük kasların zayıflığından dolayı karakteristiktir. Ek olarak, alt bacaklar kas kütlesi kaybından dolayı “ters şampanya şişesi” görünümü alabilir. Daha sonra hastalıkta, ellerde zayıflık ve kas atrofisi oluşabilir.

Charcot-Marie-Tooth semptomlarının başlangıcı çoğunlukla ergenlik veya erken yetişkinlikte görülür, ancak bazı bireyler yetişkinliğin ortasında semptomlar geliştirir. Semptomların şiddeti bireyler arasında ve hatta hastalığı olan aile üyeleri arasında büyük ölçüde değişir.

Semptomların ilerlemesi kademelidir. Ağrı hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve bazı kişilerin hareketliliği korumak için ayak veya bacak desteklerine veya diğer ortopedik cihazlar kullanması gerekebilir.

Nadir durumlarda, bireylerde solunum kas zayıflığı olabilir. Ancak yine de Charcot-Marie-Tooth ölümcül bir hastalık olarak kabul edilmez ve çoğu CMT formuna sahip kişiler normal bir yaşam beklentisine sahiptir.

Charcot-Marie-Tooth hastalığı teşhisi

charcot marie tooth teşhisi

Charcot-Marie-Tooth tanısı standart bir tıbbi geçmiş, aile sağlığı geçmişi ve nörolojik muayene ile başlar. Bireylere semptomları, süresi ve diğer aile üyelerinin hastalığı olup olmadığı sorulacaktır. Nörolojik muayene sırasında doktor, bireyin kollarında, bacaklarında, ellerinde ve ayaklarında kas zayıflığı, azalmış kas kütlesi, azalmış tendon refleksleri ve duyu kaybı bulgularını arayacaktır.

Doktorlar, yüksek kemerler, çekiç ayakları, ters topuk veya düz ayaklar gibi ayak deformitelerinin kanıtını ararlar. Hafif skolyoz veya kalça displazisi gibi diğer ortopedik problemler de mevcut olabilir. CMT1’li kişilerde bulunabilen spesifik bir işaret, ciltte hissedilebilen ve hatta görülebilen sinir büyümesidir. Hipertrofik sinirler olarak adlandırılan bu genişlemiş sinirlere, anormal derecede kalınlaşmış miyelin kılıfları neden olur.

CMT’den şüpheleniliyorsa, doktor elektrodiagnostik testler isteyebilir. Bu test iki bölümden oluşur: sinir iletim çalışmaları ve elektromiyografi (EMG). Sinir iletim çalışmaları sırasında, elektrotlar deriye periferik bir motor veya duyu siniri üzerine yerleştirilir. Bu elektrotlar, hafif rahatsızlığa neden olabilecek küçük bir elektrik çarpması üretir.

Bu elektriksel dürtü duyusal ve motor sinirleri uyarır ve doktorun tanıya ulaşmak için kullanabileceği ölçülebilir bilgi sağlar. EMG, kasların biyoelektrik aktivitesini ölçmek için deriye bir iğne elektrot yerleştirmeyi içerir. Okumalardaki spesifik anormallikler akson dejenerasyonunu gösterir.

Bazı CMT tipleri için genetik testler mevcuttur ve sonuçlar tanıyı doğrulamak için genellikle yeterlidir. Ayrıca, bireylerin durumlarını ve gelecek planları yapmalarına yardımcı olmak için genetik danışmanlık da mevcuttur.

Testler veya genetik testteki tüm tanısal incelemeler negatif çıkarsa, bir nörolog tanıyı doğrulamak için sinir biyopsisi yapabilir. Sinir biyopsisi, ciltteki bir kesiden küçük bir periferik sinir parçasının çıkarılmasını içerir. Bu çoğunlukla baldırdan aşağı doğru giden bir sinir parçasını çıkararak yapılır. Sinir daha sonra mikroskop altında incelenir.

Charcot-Marie-Tooth hastalığı tedavisi

CMT için bir tedavi yoktur, ancak fizik tedavi, mesleki terapi, diş telleri, diğer ortopedik cihazlar ve hatta ortopedik cerrahi, bireylerin hastalığın rahatsız edici semptomlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Ek olarak, şiddetli ağrısı olan kişiler için ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir.

Charcot-Marie-Tooth hastalığı için tercih edilen tedavi olan fizik ve mesleki terapi, kas gücü eğitimi, kas ve bağ germe, dayanıklılık eğitimi ve orta derecede aerobik egzersizi içerir. Çoğu terapist, bireysel yeteneklere ve ihtiyaçlara uyacak şekilde kişinin doktorunun onayı ile tasarlanmış özel bir tedavi programı önermektedir.

Terapistler ayrıca bir tedavi programına erken girilmesini önerir. Kas güçlendirme, kas atrofisini geciktirebilir veya azaltabilir, bu nedenle güç antrenmanı sinir dejenerasyonu ve kas zayıflığı sakatlık noktasına ilerlemeden önce başlarsa en yararlıdır.

Germe, kemiklerdeki düzensiz kas çekilmesinden kaynaklanan eklem deformitelerini önleyebilir veya azaltabilir. Dayanıklılık artırmaya veya dayanıklılığı artırmaya yönelik egzersizler, ortaya çıkan yorgunluğun güç ve hareketlilik gerektiren günlük aktiviteleri gerçekleştirmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Orta derecede aerobik aktivite, kardiyovasküler zindeliği ve genel sağlığı korumaya yardımcı olabilir. Çoğu terapist, kırılgan kaslar ve eklemler üzerinde stres yaratabilecek yürüyüş veya koşu gibi aktiviteler yerine bisiklet veya yüzme gibi düşük etkili egzersizleri önerir.

Birçok CMT hastası günlük hareketliliği sağlamak ve yaralanmayı önlemek için ortopedik cihazlara ihtiyaç duyar. Ayak bileği cihazları, yürüme veya merdiven çıkma gibi aktiviteler sırasında destek ve stabilite sağlayarak ayak bileği burkulmalarını önlemeye yardımcı olabilir. Ortopedik ayakkabı veya botlar da zayıf ayak bilekleri için destek sağlayabilir.

Başparmak atelleri el zayıflığı ve ince motor becerilerinin kaybına yardımcı olabilir. Engellilik başlamadan önce yardımcı cihazlar kullanılmalıdır çünkü cihazlar kas gerginliğini önleyebilir ve kas zayıflamasını azaltabilir. CMT’li bazı bireyler, ayak ve eklem deformitelerini tersine çevirmek için ortopedik cerrahiye karar verebilir.

Tedavi araştırmaları

charcot marie tooth tedavisi

NINDS, bu bozuklukları nasıl daha iyi tedavi edeceğini, önleyeceğini ve hatta iyileştireceğini öğrenmek için Charcot-Marie-Tooth hastalığı ve diğer periferik nöropatiler üzerine araştırmaları destekler.

Devam eden araştırmalar, çeşitli hastalık alt tiplerine neden olan mutant genlerin ve proteinlerin daha fazlasını belirleme çabalarını, bu zayıflatıcı süreçleri durdurmak veya yavaşlatmak için müdahaleler geliştirme umuduyla sinir dejenerasyonu ve kas atrofisi mekanizmalarını keşfetme çabalarını ve sinir dejenerasyonunu ve kas atrofisini tersine çeviren tedavileri içerir.

Umut vaat eden bir araştırma alanı gen terapisi deneylerini içerir. Hücre kültürleri ve hayvan modelleri ile yapılan araştırmalar, Schwann hücrelerine ve kaslarına gen verilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. Başka bir araştırma alanı, sinir dejenerasyonunu önlemek için trofik faktörlerin veya hormon androjen gibi sinir büyüme faktörlerinin kullanımını içerir.

C vitamini CMT1A’da incelenmiştir ve çok merkezli bir deneyin sonuçları yakında çıkacaktır. Bir köri bileşeni olan kurkumin, şu anda CMT1B’nin bir hayvan modelinde bir tedavi stratejisi olarak incelenmektedir.


Kaynak ve ileri okuma:

  1. https://www.mayoclinic.org/
  2. https://www.ninds.nih.gov/
  3. https://www.cmtausa.org/

Not: Konu hakkında ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Dr. Esra Ulukaya

Dr. Esra Ulukaya 2001 yılında tıp fakültesini bitirerek, aynı üniversitede alanında uzmanlık eğitimine başlamıştır. 2011 yılında Yrd. Doçentliğe yükselen Dr. Esra Ulukaya, 2013-2014 yılları arasında Japonya’da bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmış, tekrar Türkiye’ye döndüğünde Doçentliğe yükselmiştir. 2014’ten günümüze kadar tibbi genetik alanında çalışmalar yapmakta ve hastalarına bakmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir