Tıbbi Genetik

Genetik Hastalıklar Nelerdir? Genetik Hastalık Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Genetik hastalık nedir?

Genetik hastalık, bir bireyin genetik materyalinde bulunan DNA’daki anormal değişikliklerden kaynaklanan hastalıklardır. DNA, organizmanın genetik bilgisini taşıyan moleküler yapıdır ve hücrelerin temel yapı taşını oluşturur. Bu genetik değişiklikler, genlerdeki mutasyonlar, kromozom sayısındaki anormallikler veya genetik materyalin yapısındaki diğer bozulmalar olabilir.

Genetik hastalıklar, kişinin anne-babasından kalıtım yoluyla geçebileceği gibi, yeni oluşan mutasyonlar sonucu da ortaya çıkabilir. Hastalığın belirtileri ve şiddeti, mutasyonun türüne, etkilediği genlere ve organizmanın diğer genetik ve çevresel özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Genetik hastalıklar genellikle kalıtsal özellik gösterir ve doğuştan veya sonradan ortaya çıkabilir. Genetik hastalıkların bazıları kalıtımsal olarak geçerken, bazıları spontane mutasyonlar sonucu ortaya çıkabilir.

Genetik hastalıklar nelerdir?

Genetik hastalıkların çok çeşitli tipleri vardır ve bazıları oldukça yaygınken diğerleri nadir görülür. Önemli genetik hastalıklardan bazıları şunları içerir:

1. Kistik fibrozis

Kistik fibrozis, etkilediği bezlerin salgılarını kalın ve yapışkan bir yapıda üretmesine neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Akciğer, pankreas ve sindirim sistemi gibi organları etkileyebilir.

2. Down sendromu

Down sendromu, normalde iki adet olması gereken 21. kromozomun üç kopyasının bulunması sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir kromozom anormalliğidir. Zekâ düzeyinde ve fiziksel özelliklerde belirgin farklılıklara yol açabilir.

3. Huntington hastalığı

Huntington hastalığı, beyindeki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Kontrol edilemeyen hareketler, zihinsel ve davranışsal sorunlar gibi semptomlarla kendini gösterir.

4. Hemofili

Hemofili, kanın normal şekilde pıhtılaşmasını engelleyen genetik bir hastalıktır. Kanamalara ve eklem hasarlarına yol açabilir.

5. Talasemi

Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi, kan hücrelerinin normal şekilde oluşmasını engelleyen kalıtsal bir hastalıktır. Kansızlık, yorgunluk ve kemik deformiteleri gibi belirtilerle kendini gösterir.

genetik hastalık

6. Duchenne musküler distrofi

Duchenne musküler distrofi, kasları zayıflatan ve zamanla güçsüzleştiren genetik bir hastalıktır. Yürüme ve hareket etme yeteneğini kısıtlayabilir.

7. Fakomatozis

Fakmoatozis; deri, sinir sistemi ve gözleri etkileyen kalıtsal hastalık grubudur. Nöfibromatozis ve tuberöz skleroz gibi hastalıklar bu gruptadır.

8. Fenilketonüri (PKU)

Fenilketonüri (PKU), belirli bir enzimin eksikliği nedeniyle fenilalanin amino asidi birikir, bu da zekâ geriliği ve sinir sistemi hasarına yol açar.

9. Klinefelter sendromu

Klinefelter sendromu, erkeklerde X kromozomunun fazladan bulunması nedeniyle ortaya çıkan bir genetik hastalıktır.

10. Marfan sendromu

Marfan sendromu, bağ dokusundaki bir mutasyon nedeniyle kemik, göz, kalp ve damarlar üzerinde etkisi olan bir hastalıktır.

Not: Bu listede sadece bazı örnekleri verilmiştir, gerçekte genetik hastalıkların sayısı oldukça fazladır ve sürekli olarak yeni genetik hastalıklar keşfedilmektedir. Her bir genetik hastalığın belirtileri, şiddeti ve tedavi yöntemleri farklılık gösterir.

Genetik hastalıklar nasıl teşhis edilir?

Genetik hastalıkların teşhisi için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Aile sağlığı geçmişi ve klinik değerlendirme:
  Hasta ve ailesinin detaylı bir değerlendirmesi yapılır, hastalığın belirtileri ve ailedeki benzer durumlar incelenir.
 • Genetik testler:
  Hastanın DNA’sı incelenerek genlerdeki mutasyonlar ve diğer değişiklikler tespit edilir.
 • Karyotip analizi:
  Kromozom sayısındaki anormalliklerin tespiti için hücre örnekleri mikroskop altında incelenir.
 • Preimplantasyon genetik tanı (PGT):
  Tüp bebek yöntemiyle embriyoların genetik analizi yapılır ve sağlıklı embriyolar seçilerek rahme transfer edilir.
 • Biyopsi ve doku analizi:
  Doku örneklerinden alınan analizlerle bazı genetik hastalıklar teşhis edilebilir.
 • Moleküler görüntüleme ve radyolojik incelemeler:
  Bazı hastalıkların tanısında iç organların veya beyin yapısının görüntülenmesi ve incelenmesi gerekebilir.
 • Amniyosentez ve koryonik villus biyopsisi:
  Gebelik sırasında, bebeğin kromozomlarını ve genlerini incelemek için yapılan testlerdir.

Not: Doğru teşhis, uygun tedavi ve yönetim planlarının belirlenmesine yardımcı olur. Teşhis süreci, uzmanların dikkatli bir incelemesi, doğru testlerin seçilmesi ve titiz bir çalışma gerektirir. Genetik danışmanlık ve uzman hekimlerin rolü büyük önem taşır.

Genetik hastalıklar nasıl tedavi edilir?

Genetik hastalıkların tedavisi, hastalığın türüne, şiddetine ve semptomlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Maalesef, bazı genetik hastalıklar için kesin bir tedavi yoktur ve bu durumlarda semptomların hafifletilmesi veya yönetilmesi odaklanır. Ancak, bazı genetik hastalıkların tedavisi mümkün olabilir veya semptomların kontrol altına alınması için destekleyici tedaviler uygulanabilir.

Genetik hastalıkların tedavi seçeneklerine yönelik bazı genel yaklaşımlar şunlardır:

1. Semptomları hafifletici tedaviler

Hastanın semptomlarının hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması için kullanılan tedavilerdir. Bu tedaviler, hastalığın semptomlarına göre değişebilir ve örneğin ağrı kesiciler, antienflamatuar ilaçlar veya solunum destekleri gibi yöntemler içerebilir.

2. Enzim ve hormon tedavileri

Bazı genetik hastalıklar, eksik olan enzimlerin veya hormonların yerine konulmasıyla tedavi edilebilir. Bu, hastalığın altta yatan nedenini hafifletmeye veya düzeltmeye yönelik bir yaklaşımdır.

3. Gen düzeltme tedavileri

Gelişen tıbbi teknolojiyle birlikte gen düzenleme veya gen terapisi denilen yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu teknikler, anormal genleri düzeltmeye veya değiştirmeye yönelik olabilir. Ancak, bu alanda yapılan çalışmalar henüz deneysel aşamadadır ve genetik tedavilerin tam olarak güvenli ve etkili olması için daha fazla araştırma gerekmektedir.

4. Kök hücre tedavisi

Bazı genetik hastalıkların tedavisinde, kök hücre tedavisi kullanılabilmektedir. Bu tedavide, hastanın kendi kök hücreleri veya uygun bir donörden alınan kök hücreler kullanılarak, hasarlı veya eksik hücrelerin yerine konması hedeflenir.

5. Yönetici tedaviler

Genetik hastalıkların bazıları için henüz kesin bir tedavi olmasa da hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak veya semptomları kontrol altında tutmak için yönetici tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler, hastanın yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli kontroller, fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi yöntemleri içerebilir.

Not: Unutulmamalıdır ki, genetik hastalıkların tedavisi bireyseldir ve her hastanın durumuna göre farklılık gösterir. Tedavi sürecinde uzman genetik hekimleri, genetik danışmanlar ve diğer uzmanlarla iş birliği önemlidir. Ayrıca, genetik hastalıkların önlenmesine yönelik olarak hamilelik öncesi danışmanlık ve prenatal tarama gibi önleyici yaklaşımlar da büyük önem taşır.


YASAL UYARI! Sitemizde bulunan yazılar tamamen ön bilgi amaçlıdır ve herhangi bir yönlendirme, tavsiye taşımamaktadır. Hiçbir ilacı, tedaviyi ya da sağlığınızla ilgili herhangi bir şeyi, doktorunuzdan habersiz uygulamamalısınız. Bu konuda tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.
Kaynak
medlineplus.gov

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu