Otoimmün Hastalıklar

  Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin yanlış saldırısı sonucu ortaya çıkan hastalıkların genel adıdır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi vücudu hastalık ve enfeksiyona karşı korur. Fakat bağışıklık sistemi arızalanırsa, yanlışlıkla sağlıklı hücrelere, dokulara ve organlara saldırır. İşte otoimmün hastalık da tam olarak budur. Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

  31.01.2020
  445
  Otoimmün Hastalıklar

  Otoimmün hastalık nedir, ne demektir?

  Otoimmün hastalıklar kronik inflamatuar süreçlerdir. Dünyadaki nüfusun yaklaşık %5-8’i şu anda yaklaşık 80-100 farklı otoimmün hastalıktan etkilenmektedir.

  Kardiyovasküler ve tümör hastalıklarından sonra en yaygın üçüncü hastalık grubudur. Bununla birlikte, son yıllarda sıklıkta düzenli bir artış gözlenmiştir.

  Merkezi bir nedensel rol, vücudun kendi doku yapılarına tolerans kaybına yol açan bağışıklık sistemindeki arıza tarafından oynanır.

  İnsanları virüslerden, bakterilerden, parazitlerden veya diğer yabancı maddelerden koruyan bağışıklık sistemi artık otoimmün hastalıklarda “zararlı” ve “zararsız” arasında ayrım yapamaz. Sonuç olarak, bağışıklık sistemi sağlıklı, endojen dokuya saldırır.

  Tedavi edilmeyen bir otoimmün hastalık, şiddetli inflamatuar reaksiyonlar ve bazı durumlarda ciddi bir seyir (sistem tutulumu ile) nedeniyle etkilenen organın tahrip olmasına neden olabilir.

  Bu nedenle, erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Genel pratisyenler ve pratisyen hekimlerden romatologlar, nefrologlar, nörologlar, kardiyologlar, çocuk doktorları ve dermatologlar gibi uzmanlara kadar neredeyse tüm disiplinlerden doktorların katılımını gerektirir.

  Otoimmün hastalıklar nelerdir?

  Bağışıklık sistemi ya belirli bir organı (örneğin tiroid bezi, pankreas, bağırsak, deri, sinirler) hedefler ve bu daha sonra organa özgü bir otoimmün hastalık olarak sayılır veya tüm sisteme karşı hareket eder ve bu nedenle organa özgü olmayan, sistemik bir otoimmün hastalığa neden olur.

  İşte birkaç örnek:

  Organa özgü otoimmün hastalıklar

  Organa özgü otomimmün bozukluklar şunlardır:

  Sistemik otoimmün hastalıklar

  İnflamatuar romatizmal hastalıklar olarak da bilenen bu hastalıklar şunlardır:

  Otoimmün hastalıklar neden olur?

  Otoimmün hastalıkların ortaya çıkma nedenleri çok çeşitli ve karmaşıktır. Bir otoimmün hastalık sadece çeşitli faktörlerin etkileşimi ile tetiklenebilir.

  Her zaman normal seyrini sürdüren immünolojik dengede bir bozulmaya dayanır. Nedenleri şunları içerir:

  • Normal bir vücut maddesi, örneğin bir virüs, bir ilaç, güneş ışığı veya radyasyon tarafından değiştirilir. Değiştirilen madde bağışıklık sistemi tarafından yabancı olarak algılanabilir. Örneğin, bir virüs vücut hücresini enfekte edebilir ve değiştirebilir. Virüs bulaşmış hücre bağışıklık sistemini saldıracak şekilde uyarır.
  • Doğal bir şeye benzeyen yabancı bir madde vücudu istila edebilir. Bağışıklık sistemi yanlışlıkla sadece yabancılara değil, aynı zamanda vücudun kendisine benzer maddelere de saldırabilir. Örneğin, boğaz ağrısına neden olan bakteriler, kalp hücrelerinde bir antijene sahip olabilir. Nadir durumlarda, bir kişinin bağışıklık sistemi boğaz ağrısından sonra kalbe saldırır ve otoimmün hastalık meydana gelir. (bu reaksiyon romatizmal ateşin bir parçasıdır).
  • Antikor üretimi kontrol hücreleri: Örneğin, B hücreleri (beyaz kan hücresi tipi) arıza yapabilir ve vücudun bazı hücrelerine saldıran anormal antikorlar üretebilir.
  • Normalde sadece belirli bir alanda oluşan (ve böylece bağışıklık sistemine erişilemeyen) endojen bir madde kan dolaşımına girer. Örneğin, göze çarparak, göz küresinin sıvısı kan dolaşımına girebilir. Sıvı, gözü yabancı olarak tanımak ve saldırmak için bağışıklık sistemini uyarır.

  Bir şeyin neden bir kişide otoimmün hastalık tetiklediğini ama diğerinde tetiklemediğini henüz bilmiyoruz. Ancak, genetik faktörler bazen önemli bir rol oynar. Bazı bireyler, otoimmün hastalığın gelişimine daha duyarlı olmalarını sağlayan genlere sahiptir.

  Hastalığın kendisine değil, otoimmün reaksiyonlara neden olan artan duyarlılık kalıtsaldır. Duyarlı bireylerde, hastalığın bir tetikleyici (örneğin, viral enfeksiyon veya doku hasarı) tarafından gelişmesine neden olabilir.

  Bu hastalığın birçok türü kadınlarda daha yaygındır.

  Otoimmün hastalık belirtileri nelerdir?

  Otoimmün hastalığı olan insanların semptomları esas olarak hangi organların bağışıklık sistemine saldırdığına bağlıdır.

  Olası semptomlara örnekler şunlardır:

  Otoimmün hastalıklar nasıl teşhis edilir?

  Bu hastalık türleri genellikle doktor muayenesi ve kan testi aracılığıyla anlaşılır.

  Kan testleri, mevcut bir iltihabı gösterebilir ve bu nedenle otoimmün bir hastalığa işaret edebilir. Bu tür soruşturmalar şunları içerir:

  • Kan pıhtılaşma hızı: Bu çalışma, kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) bir test tüpünün altına ne kadar hızlı yerleştiğini ölçer. Bu durum genellikle iltihaplanmada yükselir, çünkü iltihaplanmaya karşılık olarak üretilen proteinler kırmızı kan hücresinin kanda yüzebilme özelliğini etkiler.
  • Büyük kan sayımı: Bu test kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını belirler. Bu sayı sıklıkla azalır (anemi) çünkü iltihaplanma nedeniyle daha az kırmızı kan hücresi üretilir.

  Otoimmün hastalık durumunda inflamasyonun birçok nedeni olduğundan (çoğu otoimmün olmayan), doktorlar bu hastalığın belirli bir türünde bulunabilecek çeşitli antikorları tespit etmek için sıklıkla kan testleri yapar.

  Fakat bu antikorlar bile bazen otoimmün hastalıkları olmayan bireylerde de ortaya çıkar. Bu nedenle, doktorlar tipik olarak otoimmün bir hastalığı teşhis etmek için bir dizi test kullanır ve ayrıca meydana ortaya çıkan semptomları değerlendirir.

  Diğer teşhis ve test yöntemlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • Artroskopi
  • Biyopsi
  • Kan testi
  • Kolonoskopi
  • Artrosentez
  • Hemoccult testi
  • Akciğer fonksiyon testi
  • Nörolojik muayene
  • Dışkı testi

  Otoimmün hastalıklar nasıl tedavi edilir?

  Birkaç otoimmün hastalık özel ilaçlarla tedavi edilir. Örneğin Haşimato hastalığı tiroid hormonlarının eksikliğini telafi etmek için tiroid hormonları ile tedavi edilir.

  Tedavide birincil amaç semptomları veya hastalığın seyrini hafifletmektir. Bağışıklık sisteminin aktivitesini baskılayan bu amaç için immünosüpresanlar kullanılır.

  Bununla birlikte, bu sadece aşırı bağışıklık reaksiyonlarını değil, aynı zamanda vücut için çok önemli olan savunma fonksiyonunu da hafifletir, böylece enfeksiyon riski artar. Organ hasarına kadar gidebilen çok sayıda yan etki de vardır.

  Şiddetli ve tehditkar durumlarda, bu yaklaşımla tedavi gerekebilir. Şüphesiz, fiziksel hastalık semptomları, yani altta yatan bir bozukluğun organik belirtileri artık ortaya çıkmazsa büyük bir başarı olabilir.

  Yaygın olarak kullanılan ilaçlar:

  • Farklı dozlarda kortizon, özellikle akut terapi, bazen de uzun süreli tedavi için
  • Temel tedavi olarak immünosüpresif ilaçlar
  • Biyolojik ilaçlar

  Otoimmün hastalıkları hangi doktor tedavi eder?

  İlgili organ veya organ sistemine bağlı olarak, otoimmün hastalıklar farklı uzmanlar tarafından tedavi edilir. Bu öncelikle romatologları, aynı zamanda iç hastalıkları uzmanlarını, dermatologları, endokrinologları ve nörologları içerir.

  Ek olarak, klinik tablonun karmaşıklığına bağlı olarak, disiplinlerarası işbirliği gerekli olabilir ve olmalıdır.

  İdeal olarak, uzman tedavisi, genel olarak bir tedaviyi ilgili kişiye özel olarak uyarlayan bütünsel olarak yönlendirilmiş bir terapistin kapsamlı bakımı ile desteklenir.

  Çünkü geleneksel tıbbi tedavi esas olarak semptomatiktir ve hangi uzmanın bunu gerçekleştirdiğine bakılmaksızın ilgili kişinin tıbbi geçmişini çoğu zaman göz ardı eder.

  Otoimmün hastalıklarda doğru beslenme

  Otoimmün hastalığı olan birçok hasta için, beslenme sadece bir mutfak anlayışına değil, her şeyden önce terapötik bir anlama sahiptir.

  Çok sayıda çalışma, belirli gıdalardan kaçınılır ve diğerleri tercih edilirse, otoimmün bir hastalığın seyrinin doğrudan etkileyebileceğini göstermektedir.

  Bir yandan, vücuda tüm önemli besin maddelerini yeterli miktarda sağlamak ve diğer yandan bilinçli olarak bir anti-inflamatuar diyet yemek önemlidir.

  Anti-inflamatuar diyet

  Bir anti-inflamatuar diyet, vücudu otoimmün inflamatuar süreçlerden tam anlamıyla mahrum etmeyi amaçlar.

  Olumlu etkiler genellikle diyetteki değişiklikten sadece birkaç hafta sonra fark edilir ve akut iltihap belirtileri azalır, ağrı daha az olur. İlacın dozunun azaltılması veya hatta tamamen bırakılması hususunda doktorunuza uymalısınız.

  Bunun için, bileşenlerinden dolayı inflamatuar bir etkiye ve inflamatuar süreçler üzerinde inhibe edici bir etkiye sahip olan yiyecekleri yemeyi tercih etmek önemlidir.

  Buna göre, örneğin, bir anti-inflamatuar diyet, bitki antioksidanları ve sağlıklı omega-3 yağ asitleri açısından zengin olmalıdır.

  Bu konuda daha fazla bilgi için bir diyetisyene başvurabilirsiniz.


  Kaynak:

  1. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/62732/mod_resource/content/1/13.hafta%20otoimmun%20hastal%C4%B1klar.pdf
  2. https://www.aarda.org/diseaselist/
  3. https://www.niehs.nih.gov/health/topics/conditions/autoimmune/index.cfm
  4. https://medlineplus.gov/autoimmunediseases.html

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.