Nefroloji

Böbrek Hastalığı Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavileri

Böbrek hastalığı nedir?

Böbrek hastalığı, böbreklerin işlevlerini tam olarak yerine getirememesi durumudur. Böbrekler, kanı süzerek atıkları idrar yoluyla vücuttan atar ve vücuttaki sıvı ve mineral dengesini düzenler. Hastalık ilerledikçe, böbrekler atıkları etkili bir şekilde süzemez hale gelir, bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik böbrek hastalığı, genellikle yavaş yavaş ilerler ve belirtiler uzun süre fark edilmeyebilir. Hastalığın ileri evrelerinde yorgunluk, bacaklarda şişme ve nefes darlığı gibi semptomlar görülebilir. Tedavi edilmezse, son evre böbrek hastalığına ve hatta böbrek yetmezliğine yol açabilir, bu durumda diyaliz veya böbrek nakli gerekebilir.

Böbrek ağrısı türleri nelerdir?

Böbrek hastalıkları çeşitli türlerde olabilir ve her biri farklı etkilere sahip olabilir. En yaygın böbrek hastalığı türleri şunlardır:

 1. Kronik böbrek hastalığı
  Böbreklerin fonksiyonlarının zamanla yavaş yavaş kaybolması ile ortaya çıkar. Böbreklerin temizleme kapasitesi azalır ve bu durum uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
 2. Akut böbrek yetersizliği
  Böbreklerin kısa süre içinde beklenmedik bir şekilde işlevini kaybetmesidir. Genellikle ani ve ciddi bir durum sonucu ortaya çıkar ve hızlı tedavi gerektirir.
 3. Polikistik böbrek hastalığı
  Genetik bir durum olan bu hastalık, böbreklerde çok sayıda kistin (sıvı dolu keseciklerin) oluşmasına neden olur. Bu kistler zamanla böbreklerin doğru çalışmasını engelleyebilir.
 4. Glomerülonefrit
  Böbreklerin içindeki küçük filtreleme birimlerinin iltihaplanmasıdır. Bu durum böbreklerin kanı temizleme yeteneğini azaltabilir.
 5. Nefrotik sendrom
  Böbreklerdeki hasar sonucu vücutta su birikmesine ve idrarda protein kaybına neden olur. Genellikle şişlikle kendini gösterir.
 6. Üriner trakt enfeksiyonlar
  İdrar yollarında, genellikle böbreklerde veya mesanede bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkar. İdrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle kendini belli eder.

Bu türler, böbreklerin nasıl farklı şekillerde etkilenebileceğini gösterir ve her birinin farklı belirtileri ve tedavi gereksinimleri vardır.

Böbrek hastalığı neden olur?

Böbrek hastalığının aşağıdakiler gibi çeşitli nedenleri olabilir ve bu nedenler genellikle hastalığın türüne göre değişir:

 1. Diyabet (şeker hastalığı)
  Diyabet, böbreklerdeki kan damarlarının zarar görmesine yol açar. Yüksek kan şekeri seviyeleri, böbreklerin filtreleme işlevini bozabilir ve zamanla böbreklerin işlevini kaybetmesine neden olabilir. Bu durum, kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenlerinden biridir.
 2. Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
  Yüksek tansiyon da böbreklerdeki kan damarlarına zarar verebilir. Böbrekler kan basıncını düzenlemeye yardımcı oldukları için, sürekli yüksek tansiyon böbreklerin zarar görmesine ve işlevlerinin azalmasına yol açabilir.
 3. Otoimmün hastalıklar
  Sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün hastalıklar, vücudun kendi dokularına saldırmasına neden olur. Bu durum böbreklerde de inflamasyona ve hasara yol açabilir, sonuç olarak böbrek hastalığına neden olur.
 4. Genetik bozukluklar
  Polikistik böbrek hastalığı gibi bazı genetik bozukluklar, böbreklerde çok sayıda kistin oluşmasına neden olur. Bu kistler büyüdükçe, böbrek dokusuna baskı yapar ve böbrek fonksiyonlarını bozar.
 5. İlaçlar ve toksinler
  Bazı ilaçlar ve çevresel toksinler böbreklere zarar verebilir. Özellikle ağrı kesiciler ve bazı antibiyotikler uzun süreli veya yüksek dozda kullanıldığında böbreklere zarar verebilir.
 6. Enfeksiyonlar
  Böbrek enfeksiyonları (piyelonefrit) ve üriner sistem enfeksiyonları böbreklere zarar verebilir. Enfeksiyonlar böbrek dokusunun iltihaplanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
 7. Tıkanıklıklar
  İdrar yollarında meydana gelen tıkanıklıklar, idrarın böbreklerden mesaneye akışını engelleyebilir. Bu durum, böbreklerde basınç artışına ve hasara yol açabilir.

Bu nedenlerden herhangi biri böbreklerin sağlığını etkileyebilir ve çeşitli böbrek hastalıklarına yol açabilir. Böbrek hastalığının erken teşhisi ve uygun tedavi, böbreklerin daha fazla zarar görmesini önlemek ve işlevlerini mümkün olduğunca korumak için önemlidir.

Böbrek hastalığı belirtileri nelerdir?

Böbrek hastalığı çoğu zaman belirgin semptomlar göstermeden ilerleyebilir, ancak hastalık geliştikçe bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Böbrek hastalığının yaygın belirtileri şunlardır:

 1. Yorgunluk
  Böbrekler yeterince iyi çalışmadığında, vücutta toksinler birikir ve anemi olabilir, bu da genel bir yorgunluk hissine neden olur.
 2. İdrar değişiklikleri
  Sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi, idrarın köpüklü veya bulanık olması gibi değişiklikler böbrek fonksiyon bozukluğunun işaretleri olabilir.
 3. Şişlik veya ödem
  Böbrekler yeterince sıvı ve tuz filtreleyemediğinde, vücutta sıvı birikir. Bu da ellerde, ayaklarda, bileklerde veya yüzde şişliklere yol açabilir.
 4. İştah kaybı
  Böbrek hastalığı ilerledikçe, biriken toksinler nedeniyle iştah kaybı ve mide bulantısı yaşanabilir.
 5. Kas krampları
  Elektrolit dengesizlikleri, özellikle düşük kalsiyum seviyeleri ve fosfor dengesizlikleri, kas kramplarına neden olabilir.
 6. Cilt değişiklikleri
  Böbrekler atıkları yeterince filtreleyemediğinde, cilt kaşıntılı ve kuru hale gelebilir.
 7. Uykusuzluk
  Toksinlerin birikmesi uyku problemlerine neden olabilir. Böbrek hastaları genellikle uykusuzluk çeker.
 8. Nefes darlığı
  Sıvı birikimi akciğerlere sızabilir, bu da nefes darlığına neden olabilir.

Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, özellikle eğer kronik bir hastalığınız varsa veya ailede böbrek hastalığı öyküsü varsa, doktora danışmak önemlidir. Erken teşhis, böbrek hastalığının ilerlemesini önlemek ve yönetmek için çok önemlidir.

Böbrek hastalığı nasıl teşhis edilir?

Böbrek hastalığını anlamak için doktorlar çeşitli testler yapar. Bu testler, böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını gösterir. Böbrek hastalığını teşhis etmek için kullanılan bazı yaygın yöntemler şunlardır:

 1. Kan testleri
  Bu testler, kanda böbrekler tarafından süzülen atık maddelerin miktarını ölçer. Özellikle, kanınızdaki kreatinin adı verilen bir atık maddenin seviyesine bakılır. Kreatinin seviyesi yüksekse, bu böbreklerin iyi çalışmadığını gösterir.
 2. İdrar testleri
  İdrarda protein veya kan olup olmadığına bakılır. Normalde, idrarınızda çok az veya hiç protein bulunmaz. Proteinin varlığı, böbreklerin hasar gördüğünün bir işareti olabilir.
 3. Görüntüleme testleri
  Böbreklerin büyüklüğünü, şeklini ve yapısal anormallikleri kontrol etmek için ultrason, MR (emar) veya bilgisayarlı tomografi taraması gibi yöntemler kullanılır.
 4. Böbrek biyopsisi
  Çok özel durumlarda, böbreklerden küçük bir parça alınıp daha detaylı inceleme için laboratuvara gönderilir. Bu, böbreklerin neden bozulduğunu anlamak için yapılır.
 5. GFR testi (glomerüler filtrasyon oranı)
  Bu test, böbreklerin her dakika ne kadar kanı süzdüğünü ölçer. Düşük bir değer, böbreklerin iyi çalışmadığını gösterir.

Bu testler, doktorların böbrek hastalığını teşhis etmesine ve uygun tedaviyi belirlemesine yardımcı olur. Eğer böbreklerle ilgili bir sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız, teşhis için doktorunuza başvurmanız önemlidir.

Böbrek hastalığı nasıl tedavi edilir?

Böbrek hastalığının tedavisi, hastalığın tipine, nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Ana amaç, böbrek fonksiyonlarını korumak, ilerlemeyi yavaşlatmak ve komplikasyonları önlemektir. Böbrek hastalığının tedavisinde kullanılan bazı yaygın yöntemler şunlardır:

 1. Yaşam tarzı değişiklikleri
  Sağlıklı beslenmek, yeterli egzersiz ve sigara içmemek gibi yaşam tarzı değişiklikleri, böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmada önemli rol oynar. Tuz ve protein alımının kısıtlanması, kan basıncının ve kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulması önerilir.
 2. İlaç tedavisi
  Yüksek tansiyon ve diyabet gibi böbrek hastalığına yol açan veya hastalığın kötüleşmesine katkıda bulunan durumlar için ilaç tedavisi uygulanır. Doktorunuzun reçete ettiği çeşitli ilaçlar, böbrekler üzerindeki stresi azaltarak böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur.
 3. Diyaliz
  Böbrek hastalığı son evreye ulaştığında (son dönem böbrek hastalığı), böbrekler artık vücuttaki atıkları ve fazla suyu yeterince filtreleyemez hale gelir. Bu durumda, diyaliz tedavisi gerekebilir. Hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki ana diyaliz türü vardır.
 4. Böbrek nakli
  Böbrek fonksiyonlarının büyük ölçüde kaybedildiği durumlarda, böbrek nakli en etkili tedavi yöntemidir. Nakil, sağlıklı bir donör böbreğin hasta bir kişiye aktarılmasını içerir. Böbrek nakli yapılan hastalar, reddi önlemek için ömür boyu bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanır.
 5. Destekleyici tedaviler
  Anemi ve kemik sağlığı gibi böbrek hastalığıyla ilişkili diğer sağlık sorunlarını yönetmek için demir takviyeleri, eritropoetin enjeksiyonları ve D vitamini gibi destekleyici tedaviler uygulanabilir.

Her hastanın durumu benzersiz olduğu için tedavi planı, bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilir. Böbrek hastalığı olan kişilerin düzenli olarak nefrolog (böbrek uzmanı) tarafından izlenmesi, tedavi planlarının etkinliğini artırır ve hastalığın ilerlemesini en aza indirir.

YASAL UYARI! Sitemizde bulunan yazılar tamamen ön bilgi amaçlıdır ve herhangi bir yönlendirme, tavsiye taşımamaktadır. Hiçbir ilacı, tedaviyi ya da sağlığınızla ilgili herhangi bir şeyi, doktorunuzdan habersiz uygulamamalısınız. Bu konuda tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.
Kaynak
healthgrades.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu