Tıbbi Genetik

Noonan Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Noonan sendromu nedir?

Noonan sendromu, genetik bir bozukluk olan otozomal dominant geçişli bir sendromdur. Belirtileri arasında yüzde karakteristik özellikler (değişik yüz şekli, geniş alın, küçük çene), düşük boy, kalp anormallikleri, kas iskelet sorunları, öğrenme güçlüğü ve cilt lezyonları bulunur. Bu genetik hastalıkta kalp sorunları önde gelen bir özelliktir. Genellikle doğumdan itibaren belirtiler görülür. Erken teşhis, tedavi başarısı için önemlidir.

Noonan sendromu belirtileri nelerdir?

Noonan sendromu, çeşitli belirtilere neden olan bir genetik bozukluktur. Aşağıda belirtilerinin bazıları sıralanmıştır:

 1. Yüzde karakteristik özellikler:
  Değişik yüz şekli, geniş alın, çukur yüz profil, küçük çene ve yüksek damak gibi yüzde belirgin özellikler görülebilir.
 2. Boy kısalığı:
  Etkilenen çocuklar normalden daha kısadır. Büyüme geriliği de sıklıkla belirgindir.
 3. Kalp anormallikleri:
  Yaygın olarak pulmoner stenoz (akciğer atardamarının daralması) ve mitral kapak prolapsusu (kalp kapakçığının düzensiz çalışması) gibi kalp sorunları ortaya çıkabilir.
 4. Kas iskelet sistem sorunları:
  Skolyoz (omurga eğriliği), yaygın kemik anomalileri, düz tabanlık, sınırlı eklem hareketliliği ve kas zayıflığı gibi sorunlar görülebilir.
 5. Öğrenme güçlüğü:
  Öğrenme güçlüğü, zihinsel gelişim geriliği, dikkat eksikliği ve dil becerilerinde zorluk gibi nörogelişimsel sorunlar bulunabilir.
 6. Cilt lezyonları:
  Pek çok hastada kahverengi lekeler veya deri döküntüleri görülebilir.
 7. Diğer belirtiler:
  Gastrointestinal sorunlar (beslenme problemleri, kabızlık), göz sorunları (miyopi, ambliyopi), böbrek anomalileri ve genital anomaliler de görülebilir.

Not: Belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve bazıları daha belirgin olabilirken bazıları hafif olabilir.

Noonan sendromu neden olur?

Noonan sendromu, genellikle bir gen mutasyonu nedeniyle ortaya çıkar. Bu gen mutasyonları, çoğunlukla PTPN11 genindeki değişikliklerle ilişkilidir, ancak diğer bazı genlerde de mutasyonlar görülebilir. Bu mutasyonlar, vücuttaki sinyal iletimi ve hücre gelişimiyle ilgili süreçleri etkiler.

Bu genetik sendrom genellikle otozomal dominant şekilde kalıtılır, yani etkilenen bir ebeveynin çocuğuna hastalık geçebilir. Bununla birlikte, bazı vakalarda genetik mutasyon yeni oluşur ve ailesel geçiş olarak ortaya çıkmaz.

Noonan sendromu için farklı genetik mutasyonlar ve etkilenen genler tespit edilmiştir. Bu mutasyonlar, sinyal iletim yolaklarındaki düzensizliklere ve vücut gelişimindeki anormalliklere yol açarak belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur.

Neden bazı bireylerde bu hastalığın geliştiği tam olarak anlaşılamamış olsa da genetik faktörlerin yanı sıra rastlantısal değişkenler ve çevresel etkilerin de rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Noonan sendromu nasıl teşhis edilir?

Noonan sendromunun teşhisi genellikle belirtilerin klinik değerlendirmesi, fizik muayene ve genetik testlerin kullanılmasıyla yapılır. Teşhiste kullanılan bazı yöntemler şunlardır:

 1. Klinik değerlendirme:
  Doktor, hastanın semptomlarını, sağlık geçmişini ve aile sağlığı geçmişimi değerlendirir. Bu genetik sendroma özgü belirtiler ve bulgular klinik değerlendirmede gözlemlenir.
 2. Fizik muayene:
  Yüzdeki karakteristik özellikler, boy ölçümü, kalp ve kas iskelet sistemine yönelik muayeneler yapılır. Büyüme geriliği, kalp anormallikleri ve diğer belirtiler aranır.
 3. Genetik testler:
  Genetik testler, hastalığın altında yatan gen mutasyonlarını tespit etmeye yardımcı olur. En sık görülen mutasyonlar PTPN11 geninde bulunur, ancak diğer genlerde de mutasyonlar görülebilir. Kan örneği veya genetik analiz için diğer uygun materyaller kullanılabilir.
 4. Ekokardiyografi:
  Kalp anormalliklerini değerlendirmek için ultrason tabanlı bir görüntüleme yöntemi olan ekokardiyografi uygulanabilir.

Not: Noonan sendromunun tanısı, klinik bulgular, genetik test sonuçları ve diğer uygun testlerin bir araya getirilmesiyle konulur. Teşhis, bir genetik uzman veya pediatrik uzman tarafından yapılır. Erken teşhis, uygun yönetim ve takibin sağlanması açısından önemlidir.

Noonan sendromu nasıl tedavi edilir?

Noonan sendromu için spesifik bir tedavi yoktur. Mevcut tedavilerde, semptomların yönetimine ve komplikasyonların tedavisine odaklanır. Tedavi planı, bireysel semptomlar, yaş, sağlık durumu ve ihtiyaçlara göre şekillendirilir.

Aşağıda, bu hastalığın tedavisinde kullanılan bazı yaklaşımlar ve müdahaleler bulunmaktadır:

 1. Kalp sorunlarının tedavisi:
  Kalp anormallikleri olan bireyler için kardiyolog tarafından takip edilir ve gerekli durumlarda ilaç tedavisi veya cerrahi müdahaleler düşünülür.
 2. Büyüme geriliğinin yönetimi:
  Bazı durumlarda büyüme hormonu tedavisi uygulanabilir. Ayrıca, beslenme destekleri ve düzenli takiple büyüme gelişimi de izlenir.
 3. Eğitim ve öğrenme desteği:
  Öğrenme güçlükleri olan çocuklar için özel eğitim hizmetleri ve destek programları sağlanır. Bilişsel ve dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik müdahaleler düşünülür.
 4. Psikososyal destek:
  Bu hastalığa sahip olan bireyler ve aileleri, psikososyal destek sağlayan uzmanlarla çalışabilir. Duygusal destek, kaynaklara erişim ve aile eğitimi önemlidir.
 5. Semptomatik tedavi:
  Semptomların yönetimi için semptomlara yönelik ilaçlar, cerrahi müdahaleler veya rehabilitasyon hizmetleri düşünülebilir. Örneğin, göz sorunları için gözlük, kas iskelet sorunları için fizik tedavi kullanılabilir.

Not: Tedavi planı, hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir. Uzman bir multidisipliner sağlık ekibi tarafından izlenmeli ve yönlendirilmelidir. Düzenli takip, semptomların yönetimi, komplikasyonların erken tespiti ve uygun müdahale için önemlidir.


YASAL UYARI! Sitemizde bulunan yazılar tamamen ön bilgi amaçlıdır ve herhangi bir yönlendirme, tavsiye taşımamaktadır. Hiçbir ilacı, tedaviyi ya da sağlığınızla ilgili herhangi bir şeyi, doktorunuzdan habersiz uygulamamalısınız. Bu konuda tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu