reklam
Kardiyoloji

Miyokardit (Kalp Kası İltihabı) Nedir?

Basit bir ifadeyle miyokardit, kalp kası iltihabına neden olan bir hastalıktır. Bu iltihap kalbi genişletir ve zayıflatır, yara dokusu oluşturur ve vücutta kan ve oksijeni dolaştırmak için kalbi daha fazla çalışmaya zorlar. Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Miyokardit nedir?

Miyokardit, kalp kası iltihabıdır. Miyokardit, kalp kasınızı ve kalbinizin elektrik sistemini etkileyerek kalbinizin pompalama yeteneğini azaltabilir ve hızlı veya anormal kalp ritimlerine (aritmiler) neden olabilir.

Viral bir enfeksiyon genellikle miyokardite neden olur, ancak bir ilaca reaksiyondan da kaynaklanabilir veya daha genel bir inflamatuar durumun bir parçası olabilir. Belirtiler arasında göğüs ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı ve aritmiler bulunur.

Şiddetli miyokardit kalbinizi zayıflatır, böylece vücudunuzun geri kalanı yeterince kan almaz. Kalbinizde pıhtılar oluşarak felce veya kalp krizine yol açabilir.

Kalp kası iltihabının tedavisi, nedene bağlıdır.

Miyokardit neden olur?

Genellikle miyokarditin nedeni belirlenemez. Muhtemel nedenler çok olsa da, bu nedenlerin her zaman miyokarditi tetikleme olasılığı nadirdir. Olası nedenler şunları içerir:

 • Virüsler: Soğuk algınlığına neden olan virüsler (adenovirüs) dahil olmak üzere birçok virüs yaygın olarak miyokardit ile ilişkilidir. Bunlar arasında COVID-19, hepatit B ve C, genellikle çocuklarda hafif bir kızarıklığa neden olan parvovirüs ve herpes simpleks virüsü vardır. Gastrointestinal enfeksiyonlar, mononükleoz ve kızamıkçık da miyokardite neden olabilir. AIDS’i tetikleyen virüs olan HIV’li kişilerde de yaygındır.
 • Bakteriler: Staphylococcus, streptococcus, difteri oluşturan bakteri ve Lyme hastalığından sorumlu kene kaynaklı bakteri dahil olmak üzere çok sayıda bakteri miyokardite neden olabilir.
 • Parazitler: Bunların arasında Trypanosoma cruzi ve toxoplasma gibi parazitler, böcekler tarafından bulaşan ve Chagas hastalığı denen bir duruma neden olabilenler de vardır. Bu hastalık, Orta ve Güney Amerika’da çok daha yaygındır. Ancak gezginlerde ve dünyanın bu bölgesinden gelen göçmenlerde de ortaya çıkabilir.
 • Mantarlar: Kandida gibi maya enfeksiyonları ve genellikle kuş pisliğinde bulunan histoplazma gibi diğer mantarlar, özellikle zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişilerde bazen miyokardite neden olabilir.

Kalp kası iltihabı bazen şunlara maruz kalırsanız da oluşur:

 • Alerjik veya toksik reaksiyona neden olabilecek ilaçlar veya yasa dışı ilaçlar: Bunlar, kanseri tedavi etmek için kullanılan ilaçları, penisilin ve sülfonamid ilaçlar gibi antibiyotikleri, bazı nöbet önleyici ilaçlarını, ve bazı yasa dışı maddeleri içerir.
 • Kimyasallar veya radyasyon: Karbon monoksit ve radyasyon gibi belirli kimyasallara maruz kalmak bazen miyokardite neden olabilir.
 • Diğer hastalıklar: Bunlar arasında lupus hastalığı, Wegener granülomatozu, dev hücreli arterit ve Takayasu arteriti gibi bozukluklar bulunur.

Miyokardit belirtileri nelerdir?

miyokardit

Hafif bir miyokardit vakanız varsa veya erken aşamadaysanız, göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi semptomlarınız olabilir.

Ciddi durumlarda, kalp kası iltihabının belirtileri, hastalığın nedenine bağlı olarak değişir. Yaygın miyokardit belirtileri şunları içerir:

 • Göğüs ağrısı
 • Hızlı veya anormal kalp ritimleri (aritmiler)
 • Dinlenme veya fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı
 • Bacaklarınızda, ayak bileklerinizde ve ayaklarınızda şişme ile sıvı tutulması
 • Yorgunluk
 • Baş ağrısı, vücut ağrıları, eklem ağrısı, ateş, boğaz ağrısı veya ishal gibi viral enfeksiyonun diğer belirtileri

Çocuklarda belirtiler

Çocuklar miyokardit geliştirdiğinde, aşağıdakileri içeren belirtilere sahip olabilirler:

 • Ateş
 • Bayılma
 • Nefes almada zorluk
 • Hızlı nefes alma
 • Hızlı veya anormal kalp ritimleri (aritmiler)

Ne zaman doktora görünmeli?

Özellikle göğüs ağrısı ve nefes darlığı olmak üzere kalp kası iltihabı semptomlarınız varsa doktorunuza başvurmalısınız. Bir enfeksiyon geçirdiyseniz, miyokardit semptomlarına karşı dikkatli olmalı ve belirtiler ortaya çıkarsa doktorunuza bildirmelisiniz. Şiddetli semptomlarınız varsa, acil servise gitmeli veya acil tıbbi yardım almalısınız.

Miyokardit nasıl teşhis edilir?

Erken teşhis, uzun vadeli kalp hasarını önlemenin anahtarıdır. Fizik muayeneden sonra, doktorunuz miyokarditiniz olduğunu doğrulamak ve ciddiyetini belirlemek için bir veya daha fazla test isteyebilir. Testler şunları içerebilir:

 • Elektrokardiyogram (EKG): Bu noninvaziv test, kalbinizin elektriksel modellerini gösterir ve anormal ritimleri tespit edebilir.
 • Göğüs röntgen: Bir röntgen görüntüsü, kalbinizin boyutunu, şeklini ve ayrıca kalp yetmezliğini gösterebilecek kalp içinde veya çevresinde sıvı olup olmadığını gösterir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (emar): Kardiyak emarı, kalbinizin boyutunu, şeklini ve yapısını gösterir. Bu test, kalp kası iltihabının belirtilerini gösterebilir.
 • Ekokardiyogram: Ses dalgaları, atan kalbin hareketli görüntülerini oluşturur. Ekokardiyogram, kalbinizin genişlemesini, kötü pompalama fonksiyonunu, kapakçık problemlerini, kalpteki pıhtıyı veya kalbinizin etrafındaki sıvıyı tespit edebilir.
 • Kan testleri: Bunlar, beyaz ve kırmızı kan hücresi sayımlarının yanı sıra kalp kasınızda hasarı gösteren belirli enzimlerin seviyelerini ölçer. Kan testleri, virüslere ve diğer organizmalara karşı, kalp kası iltihabı ile ilişkili bir enfeksiyona işaret edebilecek antikorları da tespit edebilir.
 • Kardiyak kateterizasyon ve endomiyokardiyal biyopsi: Bacağınızdaki veya boynunuzdaki bir damara küçük bir tüp (kateter) yerleştirilir ve kalbinize geçirilir. Bazı durumlarda doktorlar, iltihaplanma veya enfeksiyonu kontrol etmek için laboratuvarda analiz için küçük bir kalp kası dokusu örneğini (biyopsi) çıkarmak için özel bir alet kullanırlar.

Miyokardit nasıl tedavi edilir?

kalp kası iltihabı

Çoğu durumda, miyokardit kendi kendine veya tedavi ile düzelir ve tam bir iyileşme sağlanır. Miyokardit tedavisi, kalp yetmezliği gibi neden ve semptomlara odaklanır.

Hafif vakalarda, kişiler en az üç ila altı ay boyunca rekabetçi sporlardan kaçınmalıdır. Vücudunuzun kalp kası iltihabına neden olan enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olmak için dinlenmek ve ilaç almak ihtiyacınız olan tek şey olabilir. Antiviral ilaçlar mevcut olmasına rağmen, çoğu miyokardit vakasının tedavisinde etkili oldukları kanıtlanmamıştır.

Dev hücre ve eozinofilik miyokardit gibi bazı nadir viral miyokardit türleri, bağışıklık sisteminizi baskılamak için kortikosteroidlere veya diğer ilaçlara yanıt verir. Lupus gibi kronik hastalıkların neden olduğu bazı durumlarda tedavi altta yatan hastalığa yöneliktir.

Kalbinize yardımcı olacak ilaçlar

Miyokardit kalp yetmezliğine veya aritmilere neden oluyorsa, doktorunuz sizi hastaneye kaldırabilir ve ilaçlar veya başka tedaviler isteyebilir. Bazı anormal kalp ritimleri veya şiddetli kalp yetmezliği için, kalbinizde kan pıhtılaşması riskini azaltmak için size ilaçlar verilebilir.

Kalbiniz zayıfsa, doktorunuz kalbinizin iş yükünü azaltmak için ilaçlar yazabilir veya aşırı sıvıyı ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.

 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri: Enalapril, kaptopril, lisinopril ve ramipril gibi bu ilaçlar, kalbinizdeki kan damarlarını rahatlatır ve kanın daha kolay akmasına yardımcı olur.
 • Anjiyotensin 2 reseptör blokerleri: Losartan ve valsartan gibi bu ilaçlar, kalbinizdeki kan damarlarını gevşetir ve kanın daha kolay akmasına yardımcı olur.
 • Beta blokerleri: Metoprolol, bisoprolol ve karvedilol gibi beta blokerleri, kalp yetmezliğini tedavi etmek ve aritmileri kontrol etmeye yardımcı olmak için çeşitli şekillerde çalışır.
 • Diüretikler: Furosemid gibi bu ilaçlar sodyum ve sıvı tutulmasını hafifletir.

Unutmayın, hangi ilacı ne şekilde alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Ağır vakaları tedavi etmek

Bazı ciddi miyokardit vakalarında agresif tedavi şunları içerebilir:

 • İntravenöz ilaçlar: Bunlar, kalp pompalama işlevini daha hızlı iyileştirebilir.
 • Ventriküler destek cihazları: Ventriküler destek cihazları (VAD’ler), kalbinizin alt odacıklarından (ventriküller) vücudunuzun geri kalanına kan pompalamaya yardımcı olan mekanik pompalardır. VAD’ler, kalpleri zayıflamış veya kalp yetmezliği olan kişilerde kullanılır. Bu tedavi, kalbin iyileşmesine izin vermek için veya kalp nakli gibi diğer tedavileri beklerken kullanılabilir.
 • Aort içi balon pompası: Doktorlar bacağınızdaki bir kan damarına ince bir tüp (kateter) yerleştirir ve X-ışını görüntülemesini kullanarak kalbinize yönlendirir. Doktorlar, kalpten vücuda çıkan ana artere kateterin ucuna tutturulmuş bir balon yerleştirir. Balon şişip inerken kan akışının artmasına ve kalpteki iş yükünün azalmasına yardımcı olur.
 • Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO): Ciddi kalp yetmezliğinde bu cihaz vücuda oksijen sağlayabilir. Kan vücuttan çıkarıldığında ECMO makinesinde karbondioksiti uzaklaştıran ve kana oksijen ekleyen özel bir membrandan geçer. Yeni oksijenlenmiş kan daha sonra vücuda geri verilir. ECMO makinesi kalbin işini devralır. Bu tedavi, kalbin iyileşmesine izin vermek için veya kalp nakli gibi diğer tedavileri beklerken kullanılabilir.

En şiddetli kalp kası iltihabı vakalarında doktorlar, acil kalp naklini düşünebilirler.

Bazı insanlar, ömür boyu ilaç gerektiren kalp kasında kronik ve geri döndürülemez bir hasara sahip olabilirken, diğerleri sadece birkaç ay boyunca ilaçlara ihtiyaç duyar ve sonra tamamen iyileşir. Her iki durumda da, doktorunuz durumunuzu değerlendirmek için testler de dahil olmak üzere düzenli takip randevuları önerecektir.


Kaynak ve ileri okuma:

 1. https://www.mayoclinic.org/
 2. https://www.myocarditisfoundation.org/
 3. https://www.webmd.com/

Not: Konu hakkında ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Dr. Berna Arıca

Dr. Berna Arıcan 1973’te Ankara’da doğdu. 1996 yılında Tıp fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Kardiyoloji alanında uzmanlığını tamamlamıştır. Şu anda Bursa'da özel bir hastanede hizmet vermektedir ve vakit buldukça çeşitli web sitelerine içerik hazırlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı